مکانیزم های لگراند با سه Category مختلف ارائه می گردد:
- Cat5e
- Cat6
- Cat6A
این مکانیزم ها به دو صورت شیلدار و بدون شیلد ارائه می گردد. کلیه Solutionهای لگراند به صورت end to end و به صورت شیلدار و بدون شیلد ارائه می گردد. پریز های شبکه لگراند با قابلیت نصب بر روی ترانکینگ، روی دیوار و توی دیوار را با متعلقات مختلف شامل فریم چنگکی و فریم پیچی را دارد.

منبع : فروش انواع کابل شبکه ، پچ کورد شبکه |کیستون پیچی لگراند،کیستون لگراند،فروش کیستون لگراند،خرید کیستون لگراند،فروش لگراند
برچسب ها : لگراند ,کیستون ,صورت ,گردد ,ارائه ,شیلد ارائه ,بدون شیلد ,صورت شیلدار